DOLAR: 7.32 TL
EURO: 8.61 TL

Manşet Konuları

2 yıl önce

26 Şubat 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30344 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak amacıyla, sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin kimliklendirilerek elektronik ortam da dâhil olmak üzere kayıtlarının düzenli tutulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1)...

3 yıl önce

Threadworm Strongyloides stercoralis Strongyloidosis yuvarlak kurtlar Strongyloides'in Antarktika dışındaki tüm kıtalarda var olduğu bilinmektedir, ancak tropik bölgeler, subtropikler ve sıcak ılıman bölgelerde en yaygındır. Strongyloides'in küresel yaygınlığı bilinmemekle birlikte, uzmanlar, dünya genelinde 30-100 milyon kişinin bulaşmış olduğunu tahmin etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, belirli popülasyonlarda yapılan bir dizi küçük çalışma, örneklenen kişilerin% 0-6.1'inin enfekte olduğunu göstermiştir. Göçmen nüfustaki çalışmalar% 0-46.1 arasında değişen enfekte kişilerin yüzdesini göstermektedir. Strongyloides , sosyo ekonomik yapısı düşük olan...

3 yıl önce

  Veteriner hekimler hayvanseverdir. Bir veteriner hekim insanı da, hayvanı da, doğayı da sever. İnsanlarla ve hayvanlarla bu kadar doğrudan temas halinde olan bir meslek grubu için de aksi düşünülemez. Ancak günümüzde, veteriner hekimlerin ücret almadan hizmet vermesi gerektiğini savunan bazı kimseler, bu taleplerini yerine getirmeyen veteriner hekimleri hayvan düşmanı olmakla itham etmektedir. Veteriner hekimliği, geniş uygulama sahası ile beşeri tıbba paralel olarak gelişme göstermekte,...

3 yıl önce

Disease description: Congenital and inherited eye disorders are often breed related. Additionally, some ocular diseases have strong tendencies to affect certain breeds later in life. Disease description in this species: The alphabetized list of dog breeds below includes many of the commonly reported ocular disorders that are proven or presumed to be inherited. If an inheritance pattern is known and/or if a DNA...

3 yıl önce

DISEASE/QUESTION AGENT/ANSWER Mycotic Rumenitis and Gastritis Absidia spp., Aspergillus spp., Mucor spp., Rhizopus spp., and Candida albicans Tall fescue toxicosis Acremonium coenophialum sleepy foal disease Actinobacillus Equuli Responsible for 25% of all foal deaths Actinobacillus Equuli wooden tongue Actinobacillus lignieresii Porcine contagious pleuropneumonia Actinobacillus pleuropneumoniae lumpy jaw (chronic suppurative osteomyelitis) Actinomyces bovis visceral/ abdominal actinomycosis Actinomyces bovis Fistulous withers and poll evis Actinomyces bovis and Brucella abortis k9 abscesses, serositis, often asst. with injury due to foxtails Actinomyces hordeavulneris pyogranulomatous mastitis in...

3 yıl önce

Köpekte vaginal sitoloji Seksüel siklusun dönemlerinde Yapılan birçok araştırmanın sonuçlarına göre, normal köpeklerde pratik olarak siklusun dönemini gösteren basit bir vaginal sitoloji modeli ile karşılaşılamadığı anlaşılmaktadır. Östrüs evresinde vaginal sitoloji baştan sona nisbeten kalıcıdır. LH piki sırasında, ovulasyon ve fertilizasyon zamanlarında değişiklik görülmez. Nadiren vaginal eksfoliatif sitolojideki, daha önceden östrogen miktarının yükselmesine bağlı olarak, çok hassas değişimler mikroskobik olarak gözlenebilir. Bu değişiklikler ovarium’daki...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »

Yukarı Çık