DOLAR: 33.1 TL
EURO: 36.0 TL

GÜVERCİNLERDE PARAMYXOVİRUS TİP 1 İNFEKSİYONU ( SALLABAŞ HASTALIĞI )

8 yıl önce
4.769 kez görüntülendi

GÜVERCİNLERDE PARAMYXOVİRUS TİP 1 İNFEKSİYONU ( SALLABAŞ HASTALIĞI )

Güvercin Paramyxovirus (PMV), konak spesifik virüsler grubuna dahil olup, Avian Paramyxovirus tip 1 (APMV-1) olarak bilinir. Güvercinlerde, evcil kanatlılarda görülen Nevvcastle (Yalancı Veba) hastalığına çok benzer semptomlara yol açar.

Klinik Bulgular

İnfeksiyonun başlangıcında bazı klinik belirtiler görülmesine rağmen , güvercinler herhangi bir klinik belirti göstermeden de ölebilirler.

• Diyare (zaman zaman sulu ve genellikle yeşil renkte ishal),

• Harekete isteksizlik, letarji (uyuşukluk), iştah kaybı (normalden daha fazla su içme görülebilir),

• Hayvanlar sessizdir ve yarışma performansı olumsuz etkilenir.

Bazı salmalarda, hastalık sadece genç hayvanlarla sınırlı kalmasına rağmen, tüm yaş grubundaki hayvanlar bu hastalıktan etkilenebilir.

Diyare, en başta şekillenen klinik bulgulardan olmasına rağmen, baş ve kanatlarda titreme bulguları ile karakterize sinirsel semptomlar da erken dönemde gelişebilir.

Bu hastalığa yakalanan hayvanlar uçma refleksini kontrol edemez ve uçmaya çalışırken yere devrilirler. Kanatlarda ve bacaklarda bölgesel paraliz ve tortikollis (boyun bükülmesi) ortaya çıkabilir.

Bazı olgularda hayvanların hiç yem almadıkları gözlenir. Güvercinlerin büyük çoğunluğunda hastalık bulguları görülmesine rağmen, bir kısmında ölümlere çok sık rastlanır. İyileşen hayvanlarda bazı sinirsel bulgular kalıcı olabilir. Hastalıktan etkilenen hayvanların yarış kabiliyetleri olumsuz etkilenir.

Hastalık Riskinin Azaltılması

Hastalık risklerini azaltmak, hastalığın sağlıklı hayvanlara bulaşmasının engellenmesi demektir. Bu hastalığa karşı en iyi korunma metodu, sıkı biyogüvenlik ve hijyen ile birleştirilmiş aşı uygulamaları ile mümkündür.

Hastalığın yayılmasına ortam hazırlayacak faktörler:

• Güvercinler arasında yakın temas

• Virüs ile bulaşmış nakliye araçları ile temas

• Yeterince temizlenmemiş ve dezenfekte edilmemiş ekipman

• Salma ve nakliye araçlarındaki içme suları

• Salmaları ziyaret eden güvercinse-verlerin, infeksiyonu el, ayak ve kıyafetleri ile bulaştırmaları

• Sürüden ayrılıp salmalara giren güvercinler

• Yabani güvercinlerle temas

• Hijyen problemleri

KORUMA – KONTROL

• Güvercin Paramyxovirus tip 1, güvercinler için yüksek oranda bulaşıcı bir virüstür.

• Şüpheli hayvanlar en az 6 hafta boyunca sağlıklı hayvanlardan uzak tutulmalıdır.

• Su ve gıda kapları düzenli olarak uygun dezanfektanlarla dezenfekte edilmelidir.

• Güvercinlerle temastan sonra eller yıkanmalıdır.

• Dışkı atıkları ve virüs ile kontamine olmuş tozların sağlıklı hayvanlara temas etmemesine dikkat edilmelidir.

• Dışkı atıkları, uygun şekilde ortamdan kaldırılmalı ve bu atıkların sağlıklı hayvanlar için enfeksiyon kaynağı olduğu unutulmamalıdır.
• Doğru teşhis ve başarılı bir koruma için Veteriner Hekimlerle sürekli iletişim içinde olunmalıdır.

• Paramyxovirus tip-1 şüpheli hayvanlarda, karkas ve kan örnekleri laboratuvar analizi için göderilebilir. Bu dönemde hayvan hareketleri kısıtlanmalıdır. Kısıtlamalar diğer sağlıklı hayvanlarda hiçbir klinik bulgu görülmeyene kadar (yaklaşık 60 gün) devam ettirilmelidir.

• Güvercinlerde hastalığa dair hiçbir klinik belirti görülmüyor olabilir, diğer taraftan bu hayvanların yüksek oranda tehlike oluşturabilecek virüs saçımı meydana getireceği ve diğer hayvanlara bulaştırabileceği unutulmamalıdır.

Hastalığın meydana getirdiği kayıpların önüne geçmek ve enfeksiyon baskısını azaltmak için önerilen aşı programları doğru zamanda ve doğru yöntemle uygulanmalıdır

GÜVERCİN AŞILAMALARINDA  SOĞUK ZİNCİR ve YASAL PROSEDÜRLERİN ÖNEMİ

 

YASAL PROSEDÜRLERİN ÖNEMİ
Güvercinleri bu hastalığa karşı korumak adına yapılan aşılamanın başarıya ulaşmasında mutlaka önem verilmesi gereken iki kritik nokta vardır;

SOĞUK ZİNCİR TAKİBİ ve UYGULAMA METODU

depolama esnasında;

• Strafor, strafor kapağı ve en dış kolide delik, yırtık, çatlak olmamalıdır.
• Buz akülerini, ürünleri strafora yerleştirdikten sonra ürünlerle temas etmeyecek şekilde seperatörler ile ayrılmış olmalıdır

• Sıcaklık indikatörü / data logger Kullanma Talimatı’na göre kullanılmalıdır

• Aşılar 2-8°C’de muhafaza edilmelidir

• Buzdolaplarında yer alan termometrelerin kalibrasyonuna dikkat edilmelidir. Günde en az 2 kere termometreleri kontrol ediniz

• Aşıları buzdolabı kapağına koymayınız

• Aşıları ve buz akülerini sadece bunlar için tahsis edilmiş buzdo-laplarında muhafaza ediniz (Yiyecek ve içecek muhafazası için kullanmayınız)

• Aşıların son kullanma tarihlerine dikkat ediniz

• Aşı flakonu ilk açıldığında bütün içerik en hızlı sürede kullanılmalıdır (2 saat içerisinde)

• Aşı kullanımdan önce oda sıcaklığına (15-25 °C) getirilmelidir Güvercinlerinizi Veteriner Hekimlerine aşılatınız.

UYGULAMA ŞEKLİ

Her bir güvercin prospektüsde belirtilen miktarda aşı dozu ile deri altı olarak boynun arka alt kısmından aşılanır. Güvercinler 5 haftalık yaştan sonra aşılanabilirler. Koruyucu bağışıklık aşı uygulamasından 4 hafta sonra gelişmektedir. Aşılama yarışlardan, fuarlardan ya da çiftleştirmeden 6 hafta once yapılmalıdır.
Tek aşılama bir yıl sürecek yeterli bir koruma sağlar ve yıllık aşılama önerilir.
Güvercinlerinizi Veteriner Hekimlerine aşılatınız.

.

GÜVERCİNLERDE PARAMYXOVİRUS TİP 1 İNFEKSİYONU ( SALLABAŞ HASTALIĞI ) Konusuna Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Yukarı Çık