DOLAR: 32.8 TL
EURO: 35.1 TL

Köpeklerde Yalancı Gebelik

8 yıl önce
6.692 kez görüntülendi

Köpeklerde Yalancı Gebelik

Gebe olmayan köpeklerde içgüdüsel annelik davranışlarının şekillenmesi durumudur.

NE ZAMAN GÖRÜLEBİLİR?
Yalancı gebelik, östrus sonrası görülmekle birlikte diöstrus döneminde yapılan kısırlaştırma operasyonlarını takiben 3-4 gün sonra da şekillenebilmektedir. Ayrıca eksojen progesteron tedavisi uygulanan köpeklerde tedavinin kesilmesinin ardından ve hipotroidizmde TSH-RH artışına bağlı olarak da yalancı gebelik semptomları görülebilmektedir. Yalancı gebelikteki süt sekresyonunun benzeri olarak hipofizer tümörlerde de oluşan hiperprolaktinemi nedeniyle süt sekresyonu olabilmektedir. Yalancı gebeliğin tanısı anılan çiftleşme geçmişi olmayan, diöstrus dönemindeki
köpeklerde semptomlar dikkate alınarak yapılabilmektedir. Çiftleşme şüphesi olan durumlarda öncelikle ultrasonografi veya radyografi ile gebelik kontrol edilmelidir. Kusma, iştahsızlık ve depresyon gibi bulguların görülebildiği pyometradan da ultrasonografi ve tam kan sayımı ile ayırt edilmelidir.

Gebe köpeklerde gebeliğin son yarısında progesteron konsantrasyonu azalırken prolaktin konsantrasyonu artış göstermektedir. Benzer hormonal değişiklikler gebe olamayan köpeklerde de oluşmakta ve yalancı gebeliğe sebep olmaktadır. Fizyolojik bir sendrom olarak tanımlanan yalancı gebelik, genellikle östrus sonrası 4-6. haftadan itibaren görülmektedir. Bazı araştırmacılar tarafından çiftleşen ve gebe kalmayan tüm köpekler yalancı gebe olarak adlandırılmaktadır.  Köpeklerde sık karşılaşılmakla birlikte kedilerde daha seyrek görülmektedir. Yalancı gebelik semptomları bazı köpeklerde ardışık östrus sikluslarında tekrarlayabilmektedir. Prevalansı tam olarak bilinmemekle birlikte %50-75 kadar yüksek olduğu düşünülmektedir. Bazı köpeklerde gizli seyretmekte ve herhangi bir semptom fark edilmemektedir. Bazılarında ise bulgular görülmekte
ve şiddeti, köpekler arasında farklılıklar göstermektedir. Genellikle, ilk olarak aktivite yavaşlaması, huzursuzluk, iştahsızlık,  kusma, poliüri-polidipsi-polifaji,eşyalara annelik davranışı, başka köpeklerin yavrularına ilgi gösterme gibi davranışsal değişiklikler ile başlamaktadır. Davranış
değişikliklerini fiziksel değişiklikler izlemektedir. Memelerde büyüme, süt sekresyonu, kilo artışı,  doğumdakine benzer şekilde abdominal kontraksiyonlar görülmektedir. Köpek sürekli yavrularını arama eğilimindedir. Memelerdeki sekresyon köpeğin memelerini yalamasına veya emmesine neden olmaktadır. Tedavide izlenmesi gereken yol Yalancı gebelik bulguları çoğu zaman herhangi bir tedavi
uygulamaksızın spontan olarak gerileyebilmektedir. Memelerdeki süt sekresyonuna bağlı olarak
köpek kendi memesini yalamakta  veya emmektedir. Bu durum hem hayvanı hem de sahibini  rahatsız  ettiği gibi memelerin enfeksiyonuna da neden olabilmektedir. Ayrıca memelerdeki sütün emilmesi süt yapımının daha da artmasına neden olmaktadır. Böyle durumlarda emme davranışı Elizabeth yakalığı takılarak önlenmelidir. Memelere soğuk kompres uygulamaları veya suyun azaltılması ile süt sekresyonu geriletilebilmektedir. Aşırı huzursuz köpeklerde tranklizanlardan  faydalanılabilir. Fenotiazin türevi trankilizanlar, adenohipofizden prolaktin salınımına neden  lduğundan yalancı gebelik tedavisinde tercih edilmemelidir. Süt sekresyonunun ve yalancı gebeliğin diğer bulgularının daha kısa sürede giderilmesi istendiğinde veya memelerde enfeksiyon ekillendiğinde ilaç tedavisi gerekmektedir. İlaç tedavisinde steroid hormonlar ve antiprolaktinler kullanılmaktadır. Yalancı gebelikte prolaktin salınımını engellemelerinden faydalanılan ve sıklıkla kullanılan steroidler, östrojen progesteron ve androjenlerdir. Steroid hormonların yan etkilerinden dolayı yalancı gebelikte kullanımlarından kaçınmak gerekmektedir. Östrojenler proöstrus-östrus bulgularının başlamasına, uterus hastalıklarına, kemik iliği baskılanmasına neden olabilmektedir.  Progesteronların kullanımına bağlı olarak da akromegali, meme neoplazileri, CEH-pyometra, insülin direnci oluşabilmektedir. Yalancı gebelik tedavisinde son yıllarda steroidlerden sonra sıklıkla ullanılan ilaçlar prolaktin inhibitörleridir. Prolaktin inhibitörü olan bromocriptine memelerde süt sekresyonu
gerileyene kadar günlük 10-100 5 µg/kg dozunda oral yolla, 10-14 gün kullanılmaktadır. Kusma, depresyon anoreksi, davranış değişiklikleri gibi yan etkiler meydana gelebilmektedir. Yan etkileri kullanım sıklığı ve dozuna göre değişmektedir. Kusma antiemetikler verilerek önlenebilmektedir. Yan etkileri azaltmak için dozunun arttırılarak ve gıda ile beraber verilmesi önerilmektedir. Diğer prolaktin inhibitörü olan cabergoline, kanbeyin bariyerini daha az geçmekte ve bu nedenle kusma merkezini daha az etkilemektedir. Etkisinin bromocriptine göre daha uzun süreli ve daha kuvvetli olması nedeniyle pratikte daha fazla tercih edilmektedir. Cabergoline 5 µg/ kg dozunda oral yolla 5-10 gün kullanımı önerilmektedir. Bir diğer antiprolaktin olan metergoline 0,2 mg/kg dozunda oral yolla 8-10 gün kullanılabilmektedir. Yalancı gebelik semptomları devam ederken kısırlaştırma  operasyonu yapılmamalıdır. Kısırlaştırma operasyonu tedavi amacıyla değil oluşumunu önlemek adına önerilmektedir. Operasyon anöstrus döneminde yapılmalıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Yukarı Çık