DOLAR: 31.3 TL
EURO: 33.8 TL

Nöbet mi ? Epilepsimi ?

8 yıl önce
1.966 kez görüntülendi

Nöbet mi ? Epilepsimi ?

KÖPEK EPİLEPSİSİ İLE ARA SIRA OLAN NÖBETLER ARASINDAKİ FARK; EPİLEPSİNİN TEKRARLAYAN NÖBETLERLE KARAKTERİZE KRONİK BİR VAKA OLMASIDIR. NÖBETLERİN GÖRÜLMESİ ANORMAL BİR DURUMUN HABERCİSİ OLSA DA, KÖPEKLERDE GÖRÜLEN NÖBETLERİN TÜMÜ EPİLEPSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEZ.

Nöbetler ;  İdiyopatik ve semptomatik nöbetler olarak ikiye ayrılır

 

Köpeklerde görülen geçici nöbetlerin çok sayıda sebebi olabileceğinden, canine epilepsiyi spesifik bir enfeksiyon veya tek başına bir sendroma yönelik görmek yanlış olacaktır. Canine epilepsi, geniş çapta idiyopatik ve semptomatik tipler olarak iki gruba ayrılır, idiyopatik Epilepsi’ de (aynı zamanda primer epilepsi de denir), nöbetlerden başka beyinde tespit edilebilir başka bir anormal durum saptanmaz. Semptomatik epilepsi (sekonder epilepsi); identifiye edilebilir bir lezyon veya diğer spesifik sebeplerle oluşan nöbetlerdir, idiyopatik epilepsi görülen köpeklerin çoğu, ilk nöbetlerini 1 ila 5 yaşları arasında geçirirler.

Köpeklerde Nöbetlerin sebepleri

Nöbetler, beyinle ilişkili olarak: travma, tümör veya enfeksiyonlar gibi etkenlerden veya dışarıdan kaynaklanan; kan şekerinin düşük olması, metabolik toksinlerin kan dolaşımına girmesi veya eksternal zehirlenmeler sonucu meydana gelir. Beyin dışından kaynaklanan durumların üstesinden gelinmesinde; ilk yöntem kan testleriyle vakalarda tanı konmasıdır. Retinaya bakıldığında beyinde enfeksiyon olduğuna dair belirtiler görülebileceğinden, oftalmik muayene yapılması da mantıklı bir yoldur. Eğer bu testlerin her birinden negatif sonuçlar alınırsa: hayvanın yaşından kaynaklandığı söylenebilir.

 

Görülen bir nöbeti insanlardaki öksürük gibi düşünebiliriz. İnsanlarında çeşitli problemleri ve/veya enfeksiyonları sonucu öksürük görülebilir. Öksürük yalnızca bir sorunun veya enfeksiyonunun semptomudur ve kimsede kaynağı olmayan bir öksürüğün oluştuğu düşünülemez. İnsanlar, su içerken soluk borularına su kaçtığı zaman öksürürler, buradaki öksürüğün nedeni soluk borusuna su kaçmasıdır. Bir insanda akciğer kanseri olabilir ve bunun sonucunda kronik bir öksürük ortaya çıkabilir. Bu iki örnek yalnızca uç örneklerdir.Biri şiddetli enfeksiyon ve diğeri spontan çevresel bir sebebe dayalı olarak oluşan bir durumdur. Köpeklerde görülen nöbetler, genellikle epilepsi veya geçici çevresel bir faktörün etkisiyle oluşan sağlık durumu ve/veya genetik koşullara bağlı olarak, şiddetli ve kronik sorunlar oluşturabilir. Köpek epilepsisi ile ara sıra  olan nöbetler arasındaki fark; epilepsinin tekrarlayan nöbetlerle karakterize kronik bir vaka olmasıdır. Nöbetlerin görülmesi anormal bir durumun habercisi olsa da, köpeklerde görülen nöbetlerin tümü epilepsi olarak değerlendirilmez.

 

Hangi durumlar nöbettir?

 

Beyinde, birdenbire ve kontrol dışı olarak görülen nörolojik bir aktivite meydana geldiğinde; nöbetler ve konvülziyonlarla kombine olarak epilepsi vakaları görülebilir. Bazı durumlarda, nörolojik uyarı yoğunluğu, yüz veya bir ekstremite gibi küçük bir bölgede lokalize olur. . Ancak,genellikle kontrol dışı nöronlarla taşınan uyarımlar beyinden tüm vücuda yayılır ve generalize konvülziyonları oluşturur.

 

Bir nöbetin teşhis edilmesi, anlatıldığı kadar kolay tanınabilir bir durum değildir. Tipik bir nöbette ise; aşağıdaki  aşamalara benzer vakalar görülebilir:

 

Köpek, anormal bir durumun meydana geleceğini hissederek, gergin ve sinirli hale gelir. Bazı köpekler, destek ve yardım almak amacıyla sahiplerini aramaya uyku sırasında tekme atmaya çalışan başlarlar.  Bu periyoda pre-iktal dönem denir,Köpek titremeye başlar. Gözleri cam gibi görünür ve çevreyle bağlantısını kaybeder. Kör gibi bir durum alır ve sahibinin sesine veya dokunmasına karşı yanıt vermez.Titremenin şiddeti artar ve köpek kaskatı kesilmeye başlar. Genellikle, böyle durumlarda köpek bir tarafı üzerine düşer ve ayaklanın oynatmaya ve sarsmaya başlar, bunu bazen çok şiddetli yapar.Nöbet ilerledikçe; köpeğin dişleri kilittlenebilir veya köpek şiddetli bir şekilde çiğneme hareketi yapabilir. Sıklıkla, salivasyon başlar ve köpek, nefes almıyormuş gibi görünür. İktal aşama olarak adlandırılan bu dönem, iki dakikadan kısa bir süre devam eder.

Bir sonraki aşamaya post-iktal periyot denir. Köpek iyileşmeye başlar,ama farklı derecede nörolojik belirti göstermeye devam edebilir. Genellikle nöbetlerden sonra bir bir süre daha köpekteki körlük devam eder. Nöbet sonrası, hareketlerde dengesizlik ve düşmeler görülebilir. Bazı köpekler ise nöbetler sonrasında uzun bir süre boyunca uyurlar. Post-iktal dönem bir saatten kısa bir sürede sonlanır, fakat nadiren de olsa bazı vakalarda iki güne kadar uzadığı görülmüştür.

Hangi durumlar nöbet değildir?

Bazı durumlarda hasta sahipleri köpeklerinin nöbet geçirdiğini  nöbet geçirdiğini düşünerek veteriner hekime koşarlar.Fakat ortada olan bir nöbet vakası değildir. Çok sayıda vakanın, bazıları normal ve bazıları patolojik durumlarla hekime gelmiş olsa da, hayvan sahipleri tarafından nöbet olduğu sanılmıştır. Örneğin; orta kulak enfeksiyonu olan köpekpeklerde, beynin vestibular sinir veya vestibular çekirdeği ile ilişkili durumlar sonucu, kafanın anormal duruşu ve denge kayıpları gibi semptomlar görülmesi söz konusudur, Bu semptomların başlangıcı da aniden olabileceğinden sıklıkla nöbetlerle karıştırılır, Kardiyak veya respiratuar enfeksiyonları olan köpekler; oldukça zayıf duruma gelip, birden yere düşerek bayılabilirler. Bu köpekler, zayıf olan oksijenizasyonlarını kompanize etmek için hızla soluk alıp vermeye başlayabilirler. Tüm bu durumlar, sıklıkla nöbetlerle karıştırılır. Başka bir yanlış alarm da, küçük hayvan pratiğinde  temel bir tartışma konusu olan hapşırma durumudur. Bu duranı, genellikle küçük köpekleri etkiler ve hızlı şiddette, sesli inspirasyonlarla karakterizedir. Hapşırma dönemleri sırasında sıklıkla göğüs kafesi ve abdominal kaslar spazmodik olarak kasılır, veya ayaklarını hareket ettiren köpekler de vardır. Bazılarının sesler çıkardığı bile olur. Bu duruma genellikle yavru köpeklerde rastlanırken, bazı yaşlı köpek vakaları da görülmektedir. Normal bir  durumdur ve genellikle çok derin uykuyla ilişkilidir. Nöbetler ve nöbet olmayan durumlar arasındaki en büyük fark; köpeğin bilincinin açık olup olmamasıdır,Eğer köpek, bilinci yerindeyken (çevresinin farkında veya uykusunda kolaytepki verebilir) bir nöbeti andıran belirtiler gösteriyorsa, bunun gerçek bir nöbet olduğu söylenemez. Nöbetlere, genellikle gece veya sabahın erken saatlerinde hastalar dinlenirken veya uyurken rastlanır, Ayrıca, köpeklerin çoğu veteriner hekime gelene kadar iyileşir. Genel olarak, eğer köpek genç yaşta ise şiddetli bir şekilde oluşan epilepsinin şiddeti daha fazla olacaktır. Bir kural olarak; eğer köpeklerde 2 yaşından önce epilepsi görülürse, vakalar  büyük oranda tedaviye olumlu yanıt verir. Nöbetlerin ardından görülen postiktal davranışlar olarak bilinen davranışların görüldüğü dönemde; kafa karışıklığı, hareket bozukluğu, amaçsızca aranma, kompulsif davranışlar, körlük, susama hissinin artması (polidipsi) ve iştah artışı görülebilir (polifaji). Nöbetler sonrası  birdenbire iyileşme görülebildiği gibi, bu dönem 24 saate kadar sürebilirde.

köpek epilepsi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Yukarı Çık