DOLAR: TL
EURO: TL

VETERİNER HEKİMLER BEDAVA HİZMET VERMELİ Mİ?

6 yıl önce
2.806 kez görüntülendi

VETERİNER HEKİMLER BEDAVA HİZMET VERMELİ Mİ?

 

Veteriner hekimler hayvanseverdir. Bir veteriner hekim insanı da, hayvanı da, doğayı da sever. İnsanlarla ve hayvanlarla bu kadar doğrudan temas halinde olan bir meslek grubu için de aksi düşünülemez.

Ancak günümüzde, veteriner hekimlerin ücret almadan hizmet vermesi gerektiğini savunan bazı kimseler, bu taleplerini yerine getirmeyen veteriner hekimleri hayvan düşmanı olmakla itham etmektedir.

Veteriner hekimliği, geniş uygulama sahası ile beşeri tıbba paralel olarak gelişme göstermekte, tanı ve tedavi için teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılmaktadır. Ultrasonografi, röntgen, endoskopi, EKG, ileri anestezi teknikleri, farklı analiz yöntemlerine yönelik donanımlar neredeyse tüm veteriner sağlık kuruluşlarının standardı haline gelmiş, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, EEG, EMG gibi ileri tanı sistemleri ve her çeşit güncel tedavi yöntemi hayvan hastanelerinde hızla yerini almaya başlamıştır. 

Tüm bu tıbbi donanım, önemli bir yatırım bedeli gerektirmektedir…

ve bunların sürdürülebilirliği de yüksek maliyetle olmaktadır. Bunun dışında kira,ilaç, tıbbi malzeme, hijyen ve temizlik, personel vb. işletme giderleri de eklendiğinde, bir veteriner muayenehanesinin nitelikli sağlık hizmeti vermesi oldukça maliyetlidir. Doktor muayenehanelerinde ücretsiz hizmet alma talebinde bulunulmazken, tek temel fark olarak insan yerine hayvanların hasta olarak getirildiği veteriner hekim muayenehanesinde çetin pazarlıklar sürdürülmekte, veteriner hekimler ücretsiz uygulama yapmadığı için hakarete uğramakta, tehdit ve şikayet edilmektedir.

NOT: Bu konuda görüş ve yorumlarınızı Facebook sayfalarımızda yapabilirsiniz.
Facebook Sayfası için Tıklayın
Diğer Facebook Sayfası için Tıklayın

Sokaktan bulunup getirilen zor durumdaki hayvanların tedavisinde veteriner hekimler olanak dahilinde özveri göstermekte, elinden gelen kolaylığı sağlamaktadır. Ancak bazı hayvanseverler, hayvanlara ücret almadan hizmet vermenin veteriner hekimin temel görevi olduğunu savunacak kadar ileri gitmektedir. Lütfen unutmayınız, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerde tüm yetki ve sorumluluk Orman ve Su İşleri Bakanlığı yönetiminde, yerel yönetimlere (Belediyelere) verilmiştir. Sahipsiz hayvanlar için veteriner muayenehanelerinden sistemli, sürekli ve ücretsiz olarak hizmet alınması arzu ediliyorsa, buna ilişkin düzenlemeyi yapması gereken de aynı Bakanlıktır. Bu konudaki temel noksanlık, en temel hasta hakkı olan “hizmetten genel olarak yararlanma ve sağlık hizmetlerine eşitlik içinde ulaşabilme” hakkının sahipsiz hayvanlara henüz sunulamıyor olmasıdır ve çalışmaların bu çıkış noktası baz alınarak başlatılması gerekmektedir. Odamızın bu konuya ilişkin girişimleri -istisnai örnekler dışında- henüz sonuç vermemiş olmakla beraber, gerekli kamuoyu farkındalığı oluşturularak Bakanlığın atacağı yapıcı adımlarla sahipsiz hayvanların nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için işlerliği olan bir sistem kurulabileceğine olan inancımız ve desteğimiz tamdır. Sahipsiz hayvanların sağlık hizmetlerine yönelik en temel eksiklik, buna ilişkin mali kaynakların tanımlanmamış olmasıdır. Hayvanseverler ile veteriner hekimleri sıklıkla karşı karşıya getiren bu durumun, pratik çözüm seçenekleri vardır. Örneğin, sahipsiz hayvanların sağlık hizmetleri için at yarışları, şans oyunları, çevre temizlik vergisi vb. kalemlerden pay ayrılarak fon oluşturulması ve Karayolları Trafik Kanunu’nun trafik kazası geçiren sahipsiz hayvanların yararlanacağı şekilde yeniden düzenlenmesi, süreci hızlandıracak ve hayvanlar lehinde kolaylaştıracaktır. Böyle bir durumda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatları koordinasyonunda, belediyelerin özel veteriner muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerinden hizmet alması sağlanarak tüm gereksinim karşılanabilecektir. Odamız, böyle bir projenin her aşamasında çözüm ortağı olmak için tüm üyeleriyle hazırdır.

Tüm veteriner sağlık kuruluşları, bölge veteriner hekimleri odalarının belirlediği alt sınır ücret tarifesine uymakla yükümlüdür. Yasa gereği klinisyen veteriner hekimlerin, muayenehanelerinin görünür bir yerine asarak ilan etmek ve oda tarifesinin altında kalmamak koşuluyla, kendi uygun gördükleri hizmet ve uygulama ücretlerini belirleme serbestliği vardır. Alt sınır tarifenin altında bir tutarla hizmet verilmesi yasal değildir ve aksi bir durum, hekimlik ilkelerinden, hijyenden ve tıbbi gereksinimlerden taviz verilmesi riskini doğuracaktır.

Veteriner hekim, hayvanların sağlığının korunmasında ve gerekli tıbbi girişimlerin yapılmasında konunun doğal ve en önemli paydaşıdır. Ancak veteriner hekim, hayvanlara yardım konusunda bilgi ve deneyimini ortaya koyarken sürecin tüm mali külfetini de üstlenmekle yükümlü olan kişi değildir. Lütfen meslektaşlarımızın bu konudaki katkısının iyi niyetle ortaya konulan, ancak olanaklarla sınırlı bir durum olduğunu biliniz ve bir hayvanın sağlık hizmetlerinin finansmanının o hayvanı himayesinde bulunduran kişi ya da kuruluşlara doğrudan bağlı olduğunu, ancak olanak bulunmadığı durumlarda da sosyal politikalarla oluşturulacak diğer çözüm seçeneklerine dayandığını unutmayınız.

Kimdir bu “veteriner hekim”?

Veteriner hekimleri hepiniz iyi kötü tanıyorsunuz aslında.

Veteriner hekim, tüm hayvan türlerinin (ev hayvanları, çiftlik hayvanları, yabani hayvanlar) sağlık ve gönenci için tıbbi bilgi ve yasal yetki ile donatılmış kişidir. Ayrıca, hayvanlardan insanlara geçebilecek tüm hastalıkların önlenmesi ve bu amaçla hayvansal gıdaların muayeneside veteriner hekimin sorumlulukları arasındadır.

Peki bunları niçin açıklama gereği duyduk? Hayvanları muayene ve tedavi etmek sadece veteriner hekimin yetki ve sorumluluğundaolduğu halde, son zamanlarda veteriner hekim olmayan bazı kişilerin gereksinim duyan hayvanlara doğrudan müdahale etme eğiliminde olduğunu endişeyle izliyoruz. Oysa hayvanları sevmek ve zor durumdaki hayvanlara yardımcı olmak başka, bu konuda yetkin ve yetkili olmak, hekimlik sanatını doğru olarak uygulamak ise bambaşka kavramlardır.

“Tıp doktorları hayvanları tedavi edebilir mi?”

Veteriner hekimler dışında hiç kimsenin ya da hiçbir meslek grubunun hayvanları tedavi etme yetkisi yoktur ve aksi yöndeki girişimler suçtur. Sağlığı bozulan hayvanlara, onları birer insanmış gibi düşünerek ya da tahminlere dayanarak yardım etmeye çalışmak çoğu durumda yarardan çok zarar getirecektir. İnsan sağlığı için kullanılan pek çok ilacın farklı hayvan türlerinde tehlikeli yan etkileri vardır; kaldı ki, hayvan sağlığı için üretilmiş ilaçların etkilerini de her durum için öngörebilmek olanaklı değildir ve anaflaktik şok, alerji, organ yetmezliği gibi tehlikeli komplikasyonlarla karşılaşılması olasılık dahilindedir. Benzer şekilde, veteriner hekim olmayan kişilerin hayvanlar üzerinde cerrahi girişimde bulunması da yasaktır ve illegal olarak yapılmış olan pek çok denemenin son derece vahim sonuçlar doğurduğuna tanık olunmuştur.

Hayvan sağlığı, profesyonel bir bilim alanıdır ve veteriner hekimler teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra intörnlük sürecini de kapsayan 5 yıllık yoğun bir eğitimin ardından bu alanda yetkinlik kazanır. Eğitim süresince alınan dersler, hayvan türlerinin karşılaştırılmalı anatomi, fizyoloji, histolojisi vb. pek çok branşa ilişkin bilgiyi içerir. Veteriner fakültelerinde farklı hayvan türlerine yönelik (tek tırnaklılar, geviş getirenler, kedi, köpek, kanatlılar, egzotik hayvanlar, yaban hayvanları vb.) karşılaştırmalı eğitim verilmektedir.

Veteriner hekim olmayan bir kimsenin hayvanları tedavi etmeye çalışmasının suç olması bir yana, böyle bir girişim hayvan sağlığı ve refahı açısından büyük risk teşkil edecek ve sadece “deney” olarak adlandırılabilecektir. Oysa hayvanlar üzerinde deneysel çalışmaların yapılabilmesi de izne tabidir ve kedi köpekler üzerinde deney yapılması bütünüyle yasaktır.

Biz veteriner hekimler hayvan haklarının, hayvan refahının, hayvan ve toplum sağlığının doğal paydaşıyız ve her zaman yanınızdayız.

Sevgi ve saygılarımızla,
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu

AVHO Yönetim Kurulu Üyeleri:
Oytun Okan Şenel (Başkan)
Seda Horum (Genel Sekreter)
Gülay Kabasakal Ertürk (Sayman)
Şerif Şahin Bozdoğan
Eylem Yılmaz
Nigar Yerlikaya
Emre Sunay Gebeş
Umut Lüleci
Ahmet Baydin


 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Yukarı Çık